WERKING BELGIE

Wonderwijs gelooft in 
de kracht van creativiteit & expressie 
in onderwijs & leven. 

Wonderwise streeft zijn doelstellingen in België na
door middel van verschillende werkingen:


PERSOONSGERICHTE WERKING 

Creatieve Therapie voor lagere schoolkinderen, tieners & volwassenen - meer informatie is te vinden op wonderwijstherapie.blogspot.com

We werken voornamelijk met het beeldend medium. Door te schilderen, tekenen, kleien, collages maken,... en andere technieken kan je je innerlijke laten spreken. Dingen kunnen naar boven komen, waarvoor je eerder geen woorden had. Aan de hand van het beeld komen de woorden - waarmee de begeleiding bij de narratieve therapie aanleunt.

Creatief therapeute Griet Deknopper - wonderwise.org@gmail.com.
Sessies gaan door in
Halle op woensdag en maandag


We werken in blokken van 5 sessies, waarna de ouders of voogd telkens een schriftelijk verslag bekomen. Dit wordt mondeling met de ouders besproken.
Na deze korte therapie-periode wordt gezamelijk beslist om verder te gaan, een pauze in te lassen of definitief te stoppen.


In functie van de vertrouwensband met de therapeut én een systeemtherapeutische benadering, wordt er wanneer het kind aanwezig is niet over maar wel met het kind gepraat. Dit neemt niet weg dat er wel gesprekken tussen ouders en therapeut kunnen plaatsvinden op een ander moment of telefonisch. 


* Oriënterend gesprek met de ouders (1) en kind (2) - 1 uur.

1. In het gesprek met de ouders gaan we na wat de hulpvraag precies is, wat de verwachtingen en de behoeften zijn. Dit gesprek gebeurt met de ouders alleen of t het kind. Immers, het kind dient een vertrouwensband op te bouwen met de therapeut.

2. Het tweede deel van deze eerste sessie gaan we creatief aan de slag. Belangrijk is dat je het kind zich goed voelt bij de persoon van de therapeut, de idee van creatieve therapie en de atelierruimte. Vertrouwen staat hierbij centraal.

Het kind kan steeds beslissen dat het niet verder wenst te gaan met de therapie - na sessie 1 of na een blok. Bij voorkeur wensen we een blok van 5 sessies af te ronden aangezien er soms sprake is van een aanpassingsperiode. Het kan ook gebeuren dat we het kind zelf doorverwijzen (naar een andere therapeut, instantie, specialisatie,...).
 

* Vervolgsessies : 45 min tot 1 uur afhankelijk van de aandachtsspanne van het kind kan dit elke keer variëren.
 

De therapeut maakt van elke sessie een verslag voor eigen dossier. Na elke reeks van 5 sessies krijgen de ouders hiervan een uittreksel, wat samen besproken wordt.

Enkele voorbeelden:  

A. Klik hier voor een voorbeeld van een verslag


B. Zelf gemaakt filmpje met kleifiguren: Het kind maakt figuren, waarna het een verhaal vertelt en weergeeft wat hem/haar bezig houdt. Later kunnen andere taferelen met zelfbedachte achtergronden en attributen gemaakt worden.

Er wordt gewerkt met allerhande materialen (verf, potlood, stift, ecoline, klei, spuitbussen, plasticine, stoffen,...) en technieken (tekenen, schilderen, knutselen, filmpjes zelf maken, stripverhalen,...).

* Vzw-prijs per sessie : €30 of €27 wanneer men betaald voor een blok.
Dit kan cash betaald of gestort worden op het rekeningnummer van de vzw.


BREDERE WERKING 

DOWNLOAD FLYER - NEDERLANDS
Vrije expressie opent de geest, zet de tijd even stil, laat naar buiten komen wat in je zit, scherpt je creatief oplossingsvermogen aan, laat je dingen zien vanuit een andere invalshoek, geeft je de gelegenheid te luisteren naar je dieper ik, kan fysiek ontladen, ontspant en helpt trauma’s en mentale verstoringen te stabiliseren.


WORKSHOPS - Creatieve Expressie voor groepen.
Met deze workshops doelt wonderwise op een bredere verspreiding van de kracht van creativiteit en expressie. We werken rond bepaalde thema's zoals identiteit, mens- of wereldbeeld, gevoelens, familie,... of soms 'doen we gewoon iets omdat het leuk is, bedrukken we t-shirts, maken we kijkdozen,... 

* Prijs : in overleg. 

VAKANTIEATELIERS

Tijdens enkele schoolvakanties per jaar bieden we kinderateliers aan. Deze ateliers hebben een beperkte capaciteit. De thema's variëren, maar zij handelen steeds rond 'sociaal engagement', 'identiteit' en 'ik in maatschappij en wereld'. 

Eerlijke prijs - Omdat iedereen de mogelijkheid moet hebben aan de kinderateliers deel te nemen, blijft de prijs aan de lage kant. Materiaal, drank en versnapering zijn inbegrepen. De prijs blijft echter steeds bespreekbaar (!)


CREATIEVE TOOLS om dichter bij jezelf, de ander en de wereld te komen: 

- Een 'logbook for change - Word wie je bent' neemt je een jaar lang mee op creatieve zoektocht naar jezelf. Via originele, wekelijkse opdrachten denk je na over wie je bent, wat je verlangens zijn en wat je belangrijk vindt (laatste ex.).

- De t-shirt met creatieve boodschap verspreidt niet alleen ons 'geloof', maar ondersteunt ook de kleine vergoeding van de plaatselijke Nepalese kracht die de totaal ontbrekende creativiteit in het onderwijs binnenbrengt. Ga op 'support' - 10 euro.

LAGE FINANCIËLE DREMPEL

Vanuit vzw-verband kan Wonderwise België haar aanbod tegen relatief lage tarieven aanbieden. Elke individuele begeleider (geschoold creatief therapeut) kiest zelf hoeveel hij aan het project schenkt (5 euro per ind. sessie van 30 euro gaat naar wonderwise).  

Wat binnenkomt gaat immers naar de internationale afdeling van het project Wonderwise - die na Palestina en Birma - momenteel haar creatieve educatieve werking binnen het Nepalese onderwijs uitbouwt.


No comments:

Post a Comment

Wonderwise is a non-profit organisation* working in a wide range of educational settings using Plastic Arts and Free Expression as Therapy and Personality Development Strategy.

The project introduces the Art of free ‘expression’ into schools first by providing teacher training and student sessions. Wonderwise provides the raw materials and expression books and follow-up. The expression books have been developed by Wonderwise and can be adapted to any situation and translated to any language. Wonderwise books are an ideal way to introduce free expression through Art in schools and organizations all over the world.

Currently (2017) Wonderwise is very active in Nepal. After the major Earthquake in April 2015 Griet and Sudhir launched the Wonderwise project in Nepal starting with an emergency-program in the months following the Earthquake and aftershocks. Then they started a sustainable project with sponsorship from Belgium. The Wonderwise program has now been introduced into the curriculum of some Nepalese state schools. A motivated Nepalese team is in charge due the kind sponsorship from Belgium funds.

Due to the great success of the first book Wonderwise is working on a second, focusing on children with risk of suffering from (post) traumatic stress. Early examples of this book and educational manuals are ready for review. (Feb 2017)

* Part of the Belgian Arch Support vzw